نمایش 1 - 1 از 1
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان همدان: معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب همدان با بیان اینکه بخش لجن نیز مراحل پایانی را طی کرده و حدود 85 درصد پیشرفت دارد، گفت: تلاش بر این است در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، بخش لجن تصفیه‌خانه فاضلاب تا پایان سال افتتاح شود.
23. خرداد 1397 - 13:58
اشتراک در تصفیه خانه فاضلاب همدان