نمایش 1 - 1 از 1
تاکید رئیس کميسيون اقتصاد شورای اسلامی شهر همدان : رئیس کميسيون اقتصاد، سرمايه‌گذاري و گردشگري شورای اسلامی شهر همدان گفت: احیا و بازسازی بافت تاریخی و فرهنگی شهر همدان به نوعی بازگشت هویت خفته به پایتخت تاریخ و تمدن ایران، شهر همدان است.
23. خرداد 1397 - 11:11
اشتراک در خانه بوم گردی