نمایش 1 - 1 از 1
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان همدان: معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: در تمام شهرستان‌های استان برنامه‌های تأمین آب شرب و کسری آن در دستور کار قرار گرفته است.
22. خرداد 1397 - 13:52
اشتراک در کسری اب