نمایش 1 - 1 از 1
رییس کمیسیون نظارت حقوقی شورای شهر همدان: رییس کمیسیون نظارت حقوقی و اداری شورای اسلامي شهر همدان گفت: لازم است کارگروه ها و اتاق های فکر مرکز مطالعات و پژوهش های شورا به دنبال روانسازی و تسهیل امور مردم در حوزه مدیریت شهری باشد.
21. خرداد 1397 - 9:04
اشتراک در اتاق فکر