نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل اوقاف همدان: همدان - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: همزمان با اجرای طرح ضیافت الهی در ماه رمضان ۲ موقوفه جدید در استان همدان ثبت شد.
7. خرداد 1397 - 10:11
اشتراک در ثبت موقوفه جدید