نمایش 1 - 1 از 1
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت در بخش تولید و اشتغال کارنامه قابل قبولی ندارد افزود: آشفتگی موجود در ارز و بازار نشان می دهد که ثبات اقتصادی و بازار کشور به هم ریخته است و این وضع باعث بی اعتمادی مردم در حوزه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال می شود.
24. اسفند 1396 - 9:19
اشتراک در کارنامه اقتصادی دولت