نمایش 1 - 2 از 2
توصیه های رئیس اورژانس برای پیشگیری از آسیب جدی در چهارشنبه سوری: رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان با تاکید بر اینکه در صورت سوختگی و آسیب دیدگی افراد با شماره ۱۱۵تماسل حاصل کرده و تا رسیدن اورژانس به محل آن را با آب خنک شستشو دهند ادامه داد: فردی که دچار آتش سوزی می شود را با یک پتو خیس در جای خود نگهداشته و مانع رسیدن اکسیژن به او شویم چرا که رسیدن اکسیژن به آتش باعث شدت حریق می شود.
21. اسفند 1396 - 10:17
اشتراک در رئیس اورژانس همدان