نمایش 1 - 5 از 5
آینده خوبم آرزوست؛ این روزها همه مشغول خرید هستند و بچه ها و کودکان نیز همراه خانواده های خود دنبال بهترین لباس و شیک ترین کفش ها هستند عده ای از کودکان هستند که از آرزوهای خود گذشته تا آروزهای خانواده خود را بر آورده کنند.
27. اسفند 1396 - 9:19
باعث شرمساری مسؤلین: کودکان کار در سرمای زمستان هم مجبور به کار میباشند
12. بهمن 1396 - 15:14
مدیر کل بهزیستی استان همدان مطرح کرد: رییس سازمان بهزیستی همدان در خصوص خدماتی که به کودکان کار در بهزیستی داده شده است پرداخت و افزود: در سال گذشته به بیش از 50 درصد از پسران و 100 درصد از دختران خدمات توانمند سازی کودکان کار داده شده است.
17. مهر 1396 - 9:35
اینجا استاندارد و تاریخ مصرف و زمان انقضا، خیلی معنا ندارد چون وقتی سوال‌هایم به قاچاق بودن لوازم آرایشی و استاندارد نبودن‌هایش می‌رسد، دو دختر فروشنده در همهمه رسیدن و رفتن قطارها، رد گم می‌کنند و با گفتن کلماتی بریده بریده، گم می‌شوند.
16. شهريور 1395 - 14:32
هدفمند کردن اوقات فراغت جوانان از اولویت‌های اصلی مسئولین باشد معاون فرماندار همدان خواستار شد: معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری همدان با اشاره به اهمیت توجه همه مسئولین دستگاه های اجرایی بخصوص متولیان فرهنگی و اجتماعی به بحث مهم اوقات فراغت جوانان و نوجوانان همدانی گفت: کمیت و کیفیت برنامه‌های اوقات و فراغت باید هدفمند و تاثیر گذار باشد.
6. مرداد 1394 - 13:32
اشتراک در کودکان کار