نمایش 1 - 2 از 2
رفوگران (موسس کارخانه بیک) به روزنامه ایران می گوید: «آمدنیوز اصولاً غیرواقعی می‌نویسد. این مطلب هم که کارخانه تعطیل شده شایعه است. اما مشکل ما این است که دوستان ما هم حرف آن را باور می‌کنند، این زشت است».
20. تير 1397 - 13:49
کانال آمدنیوز علیه روح الله زم دست به افشاگری زد.
11. بهمن 1396 - 18:11
اشتراک در امدنیوز