نمایش 1 - 2 از 2
حاج قاسم سلیمانی می‌گوید من برای «به وقت شام» گریه کردم اما اُف بر آن کسی که می‌گوید این فیلم کمدی است.
23. بهمن 1396 - 8:36
رییس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی که اجرای آن را رشیدپور بر عهده داشت مطابق دفعات پیشین با ادبیاتی که کلی گرایی در آن موج می زد باز هم از آینده ای گفت که احتمالا اوضاع بهتر خواهد شد.
3. بهمن 1396 - 12:33
اشتراک در رشیدپور