نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه موقت همدان امام جمعه موقت همدان: امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه تحریم های جدید آمریکا یک بازی است گفت: این ها در تمام دنیا شکست خورده اند و به ناچار از این بازی ها در می آورند
29. دى 1396 - 13:46
اشتراک در سید هاشم موسوی