نمایش 1 - 1 از 1
گرانی یارانه یک دولت از یک طرف شب واریز یارانه شب مصیبت عظما نامید و یارانه 20میلیون را در بودجه 97 نادیده گرفت اما از طرف دیگر هزینه های جاری دلت به شدت بالا رفت تا جایی که دولت در 7 ماه گذشته 7 برابر سال گذشته هزینه جاری داشته است.
26. آذر 1396 - 12:45
اشتراک در گرانی یارانه