نمایش 1 - 1 از 1
یکی از اعضای سابق گروه موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوریه» گفته بعد از تصرف شهر رقه به هزاران نفر از اعضای گروه تروریستی داعش به موجب توافقی که مورد حمایت دولت آمریکا بوده اجازه داده شد.
17. آذر 1396 - 12:45
اشتراک در توافق داعش با امریکا