نمایش 1 - 1 از 1
نماینده کمیته جست و جوی مفقودین دراستان همدان: نماینده کمیته جست و جوی مفقودین گفت:پیکر شهید مفقودالاثر غلامحسین ترک دهنو پس از۳۲سال شناسایی شد .
23. آبان 1396 - 17:50
اشتراک در شناسایی شهید مفقوالاثر