نمایش 1 - 1 از 1
پرونده پزشکی (2) همدان: وقتی به صحبت های مردم در خصوص نحوه ویزیت پزشکان توجه میکنیم شاهد آن هستیم که برخی ها میگویند پزشکان وقت کافی برای ویزیت نمیگذارند و فقط مشتی دارو و قرص تجویز میکنند و حتی در خصوص بیماری فرد توضیح مختصری هم نمیدهند.
23. آبان 1396 - 9:28
اشتراک در تخلف پزشکی