نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل مدیریت بحران استان همدان: مدیرکل مدیریت بحران استان همدان با اشاره به اینکه این استان معین کرمانشاه در وضعیت بحرانی است، گفت: نیروهای امدادی استان برای اعزام به منطقه در حالت آماده باش هستند.
21. آبان 1396 - 23:40
اشتراک در زلزله در کرمانشاه