نمایش 1 - 2 از 2
جانباختگان زلزله کرمانشاه مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: آمار نهایی جانباختگان زلزله استان کرمانشاه به 456 نفر رسیده است.
4. آذر 1396 - 22:20
مدیرکل مدیریت بحران استان همدان: مدیرکل مدیریت بحران استان همدان با اشاره به اینکه این استان معین کرمانشاه در وضعیت بحرانی است، گفت: نیروهای امدادی استان برای اعزام به منطقه در حالت آماده باش هستند.
21. آبان 1396 - 23:40
اشتراک در زلزله در کرمانشاه