نمایش 1 - 1 از 1
بالاخره پس از خبرهای نیم بندی که از گوشه و کنار شنیده می شد،با حکم وزیر کشورو بنا به پیشنهاد استاندار همدان "سید سعید شاهرخی" به عنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان انتخاب شد.
7. آبان 1396 - 21:52
اشتراک در سید سعید شاهرخی