نمایش 1 - 2 از 2
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس: رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت:در جلسه فراکسیون فرهنگیان مجلس با حضور رئیس سازمان امور اداری کشور، و وزیر آموزش و پرورش مقرر شد استخدام معلم در آموزش و پرورش فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان انجام شود.
26. ارديبهشت 1397 - 12:36
جذب معلم بدون ضابطه معاون شورای عالی وزارت آموزش و پرورش خبر داد: معاون شورای عالی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس به وزارت خانه برای استخدام، نیرو تحمیل می کنند، گفت: ۲۸۰ هزار نفر بدون آموزش جذب وزارت خانه شدند.
11. شهريور 1396 - 20:35
اشتراک در جذب معلم