نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست مرکز آموزش علمی و کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی همدان خبر داد: سرپرست مرکز آموزش علمی و کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی همدان از آغاز پذیرش دانشجو بدون کنکور و با کمترین هزینه در مقطع کاردانی و کارشناسی این مرکزخبر داد.
7. مرداد 1396 - 12:01
اشتراک در مرکز آموزش علمی و کاربردی  بهزیستی و تامین اجتماعی همدان