نمایش 1 - 1 از 1
۶۵ هزار هکتار از اراضی همدان بیابانی شده است مدیرکل منابع طبیعی استان همدان: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان بیابانی شدن ۶۵ هزار هکتار از اراضی همدان را یکی از چالش‌های اصلی منابع طبیعی دانست.
29. خرداد 1396 - 15:25
اشتراک در بیابانی شدن در همدان