نمایش 1 - 1 از 1
۳ هزار و ۸۳ نفر از زنان سرپرست خانوار زیرپوشش بهزیستی همدان هستند رئیس روابط عمومی اداره کل سازمان بهزیستی شهرستان همدان گفت: ۳ هزار و ۸۳ نفر از زنان سرپرست خانوار زیر پوشش بهزیستی همدان هستند
27. خرداد 1396 - 21:51
اشتراک در زنان سرپرست خانوار