نمایش 1 - 1 از 1
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد: رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان بر تلاش برای اجرای مناسب شبکه ملی سلامت در استان همدان تاکید کرد.
27. خرداد 1396 - 21:43
اشتراک در شبکه ملی سلامت در همدان