نمایش 1 - 1 از 1
نبود صنایع بزرگ و اشتغال پایدار در استان همدان سبب شده است که سالانه سیل عظیمی از جوانان به دلیل نداشتن شغل مناسب مجبور به ترک استان و یا به شغل های کاذب روی بیاورند عوامل مختلفی مانع ایجاد چنین صنایعی در استان شده است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
6. خرداد 1396 - 9:50
اشتراک در رکود صنعت در همدان