نمایش 1 - 2 از 2
رزمنده و جانباز دفاع مقدس: یکی از رزمندگان دفاع مقدس گفت: ما حتی اوایل جنگ سیم خاردار هم نداشتیم چرا که مارا تحریم کرده بودند اما به گفته مقام معظم رهبری همین تحریم ها موجب قدرت مند ترشدن ما شد و این تحریم ها چشم ما به روی امکاناتمان باز کرد تا امروزه علاوه بر دستیابی به انرژی هسته ای از نظر نظامی حرف اول را بزنیم ، بتوانیم تولیدات ملی داشته باشیم حتی توانایی تولید موشک و اسلحه را نیز داشته باشیم.
31. شهريور 1397 - 9:50
همدانی ها در عملیات فتح خرمشهر نقش کلیدی ای داشتند در این میان علی اصغر حاجی بابایی از جمله رزمندگان همدانی است که بیان ان روزها با زبانی ساده پرداخته است.
3. خرداد 1396 - 15:20
اشتراک در رزمنده همدانی