نمایش 1 - 1 از 1
کلینیک های پزشکی  همچنان در انتظار ساماندهی با وجود راه اندازی کلینیک های تخصصی پزشکی در سطح شهر ما همچنان شاهد ان هستیم که حرمت بیمار در این مکان ها حفظ نمی شود و عواملی همچون نبود پارکینیگ مناسب و یا موفق نشدن بیماران به گرفتن نوبت آنان را اذیت می کند.
24. ارديبهشت 1396 - 8:18
اشتراک در سیستم نوبت دهی