نمایش 1 - 1 از 1
معاون سیاسی _ امنیتی استاندار همدان معاون سیاسی _ امنیتی استاندار همدان گفت: معاون سیاسی_ امنیتی استانداری همدان با بیان کرد: عزت ما در گرو حضور حماسی مردم در کنار صندوق های خواهد بود.
28. ارديبهشت 1396 - 9:54
اشتراک در حضور حماسی مردم