نمایش 1 - 1 از 1
به مرغ‌‌ها هورمون تزریق می‌شود؟ متخصص بهداشت و بیماریهای طیور سازمان دامپزشکی کشور در خصوص تزریق هورمون به مرغ ها توضیحاتی ارائه داد.
30. شهريور 1400 - 15:20
اشتراک در مرغ هورمونی