نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل کمیته ‌ی امداد امام خمینی(ره) استان همدان: مدیرکل کمیته ‌ی امداد امام خمینی(ره) استان همدان: مدیرکل کمیته ‌ی امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: آموزش و پرورش نقش مهمی در توسعه‌ی فرهنگ انفاق در جامعه دارد.
10. اسفند 1395 - 9:36
اشتراک در روسای اموزش و پرورش