نمایش 1 - 3 از 3
صبح امروز اختتامیه جشنواره ملی خاطره نویسی حبیب حرم شهید همدانی در همدان برگزار شد.
25. بهمن 1396 - 14:51
نویسنده کتاب دختران افتاب مطرح کرد: نویسنده کتاب دختران افتاب با انتقاد از اینکه در تریبون ها شعار حجاب میدهیم اما در کار فرهنگی ضعیف عمل کردیم افزود: مخاطب در محصولات فرهنگی ما غائب است
21. تير 1396 - 9:50
شرحی بر کتاب گلستان یازدهم، گلستان یازدهم نوشته بهناز ضرابی زاده در برگیرنده خاطرات پناهی روا، همسر شهید علی چیت سازیان است که مورد تفریظ رهبری قرار گرفته است.
18. بهمن 1395 - 10:48
اشتراک در تفریظ رهبری