نمایش 1 - 4 از 4
رئیس کمیسیون اقتصاد سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان خبر داد : رییس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان گفت: در تدوین تعرفه دفترچه عوارض باید بسته حمایتی سرمایه گذاری نیز لحاظ شود.
28. آذر 1397 - 12:35
حسابرسی شهرداری همدان رئیس کمیه حسابرسی شورای اسلامی شهر همدان: رئیس کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر همدان از شروع بررسی گزارشات حسابرسی سال 96 شهرداری همدان در شورا خبر داد.
17. مهر 1397 - 9:55
دست‌های پنهان در تصویب بودجه شهرداری همدان فعال بود رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امورحقوقی شورای شهر همدان: رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امورحقوقی شورای شهر همدان گفت: دست‌های پنهان در تصویب بودجه شهرداری همدان فعال بود.
29. مرداد 1396 - 18:52
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و امور اداری شورای شهر همدان: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و امور اداری شورای شهر همدان: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و امور اداری شورای شهر همدان بدهی شهرداری همدان به پیمانکاران را بالغ بر 140 میلیارد تومان دانست و گفت: اداره تعاون و رفاه اجتماعي بدهكارترين مجموعه به شهرداري است.
17. بهمن 1395 - 23:16
اشتراک در قراباغی