نمایش 1 - 1 از 1
11 پیراهن و صد مدعی در استقلال حضور بازیکنان آماده پرشمار باعث شده تا منصوریان مدعیان گوناگونی در خطوط مختلف در اختیار داشته باشد.
22. دى 1395 - 23:31
اشتراک در پیراهن استقلال