نمایش 1 - 1 از 1
خبرهای خوش برای آبی پوشان تسویه حساب آندرانیک تیموریان با ماشین سازی و بازگشت محسن کریمی از مصدومیت خبرهای خوش برای استقلالی هاست.
22. دى 1395 - 19:38
اشتراک در بازیکن نیم فصل اول استقلال