نمایش 1 - 1 از 1
سردار نقدی در یادواره ی شهید "مصطفی احمدی روشن در همدان: سردار نقدی در یادواره ی شهید "مصطفی احمدی روشن در همدان: معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به فرمایشات رهبری که گفتند من به مذاکرات خوش بین نیستم ، افزود: امروز اگر کسی حرف از مذاکره با امریکا بزند ، همه مردم می دانند که این خائن است ، چون ما آمریکا را امتحان کردیم.
21. دى 1395 - 9:28
اشتراک در معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی