نمایش 1 - 2 از 2
سردار نقدی در یادواره ی شهید "مصطفی احمدی روشن در همدان: سردار نقدی در یادواره ی شهید "مصطفی احمدی روشن در همدان: معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به فرمایشات رهبری که گفتند من به مذاکرات خوش بین نیستم ، افزود: امروز اگر کسی حرف از مذاکره با امریکا بزند ، همه مردم می دانند که این خائن است ، چون ما آمریکا را امتحان کردیم.
21. دى 1395 - 9:28
مادر شهیداحمدی روشن: مادر شهید احمدی روشن با بیان اینکه تعطیلی برخی از فعالیت های هسته ای در این مدت ما را بسیار ناراحت کرد گفت: امیدواریم با درایت رهبری دوباره همه چیز جای خودش برگردد.
20. دى 1395 - 20:31
اشتراک در شهید احمدی روشن