نمایش 1 - 1 از 1
با برگزاری جلسات قران در باشگاههای ورزشی همدان، هنرجویان علاوه بر آموختن فنون ورزشی با کلمات وحی الهی هم آشنا می شوند.
10. دى 1395 - 12:34
اشتراک در مکتب امام زمان(عج)