نمایش 1 - 2 از 2
تجمع جوانان انقلابی همدان همایش بزرگداشت حماسه نه دی با حضور جوانان انقلابی در همدان برگزار گردید.
9. دى 1395 - 22:27
حضور حماسی مردم همدان در هفتمین سالگرد حماسه نه دی به نمایش گذاشته شده است.
9. دى 1395 - 14:01
اشتراک در حماسه نه دی در همدان