نمایش 1 - 2 از 2
دنیا فنی‌زاده هنرمند تئاتر عروسکی و عروسک‌گردان «کلاه قرمزی»، «خاله قورباغه» و برخی عروسک‌های «شهرموشها» از دنیا رفت.
8. دى 1395 - 16:40
اشتراک در عروسک گردان کلاه قرمزی