نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده سپاه ناحیه همدان: فرمانده سپاه ناحیه همدان با اشاره به نقش مهم مردم در مقابله با فتنه و شکست آن گفت: در فتنه 88 مردم حرف آخر را زدند و توانستند فتنه انگلیسی آمریکایی را با خلق حماسه 9دی در هم بکوبند.
8. دى 1395 - 14:35
اشتراک در حرف آخر را در فتنه 88 مردم زدند