نمایش 1 - 2 از 2
صبح امروز همزمان با سراسر کشور رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان حضرت محمد رسول الله 2 همدان با حضور بسیجیان پرشور برگزار شد.
12. مهر 1397 - 14:17
بسیج با ارائه خدمات در تمامی بخش های جامعه توانسته است بسیاری از نیازهای مورد نیاز مردم را حل و مرتفع کند.
4. آذر 1395 - 8:59
اشتراک در بسیجیان