نمایش 1 - 1 از 1
مصرف همزمان ماست و گوشت به تولید مواد هضم‌ نشده منجرمی‌شود که بیشترین ضرر را به مفاصل وارد می‌کند.
1. اسفند 1398 - 18:06
اشتراک در عوارض مصرف هم‌زمان ماست و گوشت