نمایش 1 - 2 از 2
عادل فردوسی پور بهتر بود با مطالعه و شناخت بیشتری با نماینده مردم همدان مواجه می شد، زیرا همه حاجی بابایی را به ورزش و توجه خاص او به این حوزه می شناسند.
8. اسفند 1396 - 23:52
قابل توجه مسئولین محترمی که هیچ اشتباهی را نمی‌پذیرند/اقدام قابل تحسین ستاد برگزاری تشییع شهدا در چنینی شرایطی که عذر خواهی به حلقه مفقوده فرهنگ کشورمان تبدیل شده است، چنین نهادهایی هستند که با یک عذرخواهی ساده در این زمینه فرهنگ سازی می کنند تا معذرت خواهی به عنوان یک ارزش در جامعه ما مطرح شود و مردم به دنبال فرار از آن نباشند.
1. تير 1394 - 23:20
اشتراک در عذر خواهی