نمایش 1 - 2 از 2
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران بر لزوم توجه ویژه به بیماری‌های غیرواگیر و انجام اقدامات اجرایی در این حوزه تاکید کرد.
8. مهر 1400 - 14:18
به مرغ‌‌ها هورمون تزریق می‌شود؟ متخصص بهداشت و بیماریهای طیور سازمان دامپزشکی کشور در خصوص تزریق هورمون به مرغ ها توضیحاتی ارائه داد.
30. شهريور 1400 - 15:20
اشتراک در امنیت غذایی