نمایش 1 - 2 از 2
زلزله در همدات مديرکل مديريت بحران استان همدان گفت: اگرچه ابن زلزله در همه مناطق استان احساس شده است اما خوشبختانه از لحظه وقوع گزارشي از خسارات احتمالي نداشته ايم.
21. آبان 1396 - 23:59
زلزله در نهاوند رئیس شبکه لرزه‌نگاری استان همدان: رئیس شبکه لرزه نگاری استان همدان گفت: گسل زلزله خیزی که در نهاوند وجود دارد این شهر را در موقیعت استراتژیکی خاصی قرار داده و بیش از ۶۵ درصد زلزله‌های استان در نهاوند و حوالی مجاور این شهر رخ داده است.
11. شهريور 1396 - 20:58
اشتراک در زلزله در همدان